Algemene vergadering Plaatselijk belang Rectum-Ypelo

Het onderwerp fietspaden werd na een vraag vanuit het publiek toegelicht door onze wethouder. De vraag die werd gesteld ging over de veiligheid van een vrij liggend fietspad t.o.v. fietssuggestiestroken. Uit de beantwoording werd duidelijk dat fietssuggestiestroken veiliger zijn dan een vrij liggend fietspad. Dit komt ook naar voren uit onderzoeken van Veilig Verkeer Nederland en het CROW ( landelijk bureau voor de inrichting van wegen). Wanneer een 60 km weg ingericht is met fietssuggestiestroken en plateaus of andere remmende obstakels wordt er door het overig verkeer langzamer gereden. Wanneer er een vrij liggend fietspad naast de 60 km wordt aangebracht gaat men harder rijden op de 60 km weg. Daarom is er door de VVD gekozen om fietssuggestiestroken aan te leggen langs de Ypeloweg en niet voor een vrij liggend fietspad. Met het geld wat we op dit “fietspad besparen” zouden we in de rest van onze gemeente Wierden de 60 km wegen ook kunnen voorzien van deze stroken. De VVD kiest voor volledige Veiligheid in onze mooie gemeente. Rita Ekkelenkamp fractievoorzitter VVD Wierden-Enter