Politiek Debat Notter / Zuna

Wat een ontzettend goed initiatief van het Gemeenschappelijk Belang Notter Zuna! Laat de politiek maar weer eens ervaren hoe mooi het buitengebied is, wat een mooi gebouw het Kulturhus is en welke ideeën en wensen er leven in Notter en Zuna. Onder leiding van Simon Dirks hebben de politieke partijen elkaars standpunt gehoord en daarover gedebatteerd. We hebben als VVD Wierden Enter vooral geprobeerd duidelijkheid te geven. Geen half ja, half nee. Waar hebben we over gesproken: * De gemeente dient te allen tijde garant te staan voor de exploitatie van de Kulturhusen De VVD is het hier niet mee eens. Door paracommerciële horeca toe te staan en voor activiteiten een bijdrage te vragen hoeft er niet ook nog een bijdrage van de gemeente komen. Indien er regels of oude afspraken beperkingen opleggen gaan we daarover in gesprek.

Wat een ontzettend goed initiatief van het Gemeenschappelijk Belang Notter Zuna! Laat de politiek maar weer eens ervaren hoe mooi het buitengebied is, wat een mooi gebouw het Kulturhus is en welke ideeën en wensen er leven in Notter en Zuna. Onder leiding van Simon Dirks hebben de politieke partijen elkaars standpunt gehoord en daarover gedebatteerd. We hebben als VVD Wierden Enter vooral geprobeerd duidelijkheid te geven. Geen half ja, half nee.

 

Waar hebben we over gesproken:

* De gemeente dient te allen tijde garant te staan voor de exploitatie van de Kulturhusen

De VVD is het hier niet mee eens. Door paracommerciële horeca toe te staan en voor activiteiten een bijdrage te vragen hoeft er niet ook nog een bijdrage van de gemeente komen. Indien er regels of oude afspraken beperkingen opleggen gaan we daarover in gesprek.

 

* De gemeente draagt vooraf wmo-gelden over voor thuis- en mantelzorg aan de corporatie

Wij willen dat inwoners die hulp nodig hebben, hulp krijgen van professionals. Ook willen we dat de huidige vrijwilligers van de corporatie beschermd worden en niet datgene moeten doen wat ze niet aan kunnen. Er zijn reeds meerdere voorbeelden in Nederland van dit soort initiatieven, laten we daar van leren en samen met de corporatie toewerken naar een gedegen afweging van dit idee.

 

* De gemeente moet aan de corporatie een langlopende lening verstrekken voor de investeringen voor zonnepanelen.

Er zijn voldoende geldschieters waar geld opgehaald kan worden, zowel bij banken, private investeerders als middels crowd-funding. Wat ons betreft is een lening bij de gemeente pas een optie als alle voorgenoemde vormen niet  (meer) mogelijk zijn. 

 

* De gemeente moet er alles aan doen om windmolens te voorkomen

Er zijn veel negatieve effecten van windmolen (schadelijk voor volksgezondheid, effecten van slagschaduw en waardevermindering van huizen), waarbij het rendement in ons windluwe gedeelte van Nederland ook nog eens laag zal zijn. Wij willen inzetten op voorkomen van energiebehoefte en investeren in windenergie op plekken in Nederland waar dit goed rendement oplevert.

 

* De gemeente dient afwijkingen van het bestemmingplan voor lange termijn mogelijk te maken

Als we reële behoefte en vraag hebben om afwijkingen te doen op bestaande bestemmingsplannen is de VVD er voor om het initiatief van het gemeenschappelijk belang - samen met Reggewoon - nader te onderzoeken!

 

* De gemeente dient te zorgen voor veilige oversteek en verkeersmogelijkheden

Gemeente is primair aan zet als het aankomt op het inrichten van veilige wegen, denk aan snelheidsbeperkende maatregelen op 60 kilometer per uur wegen en adequate verlichting. Weggebruikers zijn verantwoordelijk voor zichtbaarheid; goede verlichting, als je 's avonds wandelt doe je een reflecterend hesje aan, de fietsverlichting werkt en automobilisten/motoren houden zich aan de snelheid. Ook hebben we gehoord dat de gemeente zich moet inspannen voor de veiligheid van de Zunaweg. Wij gaan aan de slag. U als weggebruiker ook? Samen maken we de wegen in onze gemeente nog veiliger.

 

We hebben de uitnodiging gekregen om over 4 jaar weer langs te komen, waarbij wij hebben aangegeven niet zo lang te willen wachten!