De stemmen zijn geteld

DE STEMMEN ZIJN GETELD Zoals u weet zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest op 21 maart 2018. Met een goede opkomst in de gemeente Wierden , meer stemmers dan in 2014 zijn wij als VVD hartstikke tevreden. In onze buurgemeente Almelo zijn er 15 partijen waarop gestemd kon worden, in Wierden “gelukkig” maar 5. Daarvan zijn er 2 enkel lokaal georiënteerde partijen en 3 partijen die zowel Regionaal, Provinciaal als Landelijk connecties hebben.

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Wierden waren voor iedereen een verrassing, zelfs voor de grote winnaar NEW. De fase waarin we nu zitten – terwijl  ik dit schrijf- is nog de informatie ronde. Alle partijen mogen informatie delen met de informateur zodat deze objectief kan bepalen welke partijen het beste matchen.       Vrijdag 6 april volgt de eerste beschouwing van de informateur. Dat is spannend voor alle partijen. De tijd zal dit stuk al hebben ingehaald, maar weet, dat wij als VVD het belangrijk vinden om open en transparant te zijn. Van ons mag er zoveel mogelijk gedeeld worden met inwoners omdat het immers gaat om de door hun gekozen gemeenteraad! Wij zullen ons hier ook hard voor maken, ongeacht of wij in het college mogen komen of niet. U kunt ons volgen via Facebook! We zullen hier de komende tijd weer berichten op plaatsen. Wij scharen ons achter de gezamenlijke ambitie van politieke vernieuwing. Vernieuwing hand in hand met vakmanschap en een juiste prioritering. We gaan spannende jaren tegemoet, waarbij de gemeente behoefte heeft aan een stevig en kundig gemeentebestuur. Als VVD Wierden-Enter blijven wij ons hard maken om een stabiele gemeente te blijven, die haar financiën goed op orde heeft, dingen die noodzakelijk zijn op de eerste plaats weet te zetten en daarnaast nog wat geld weet over te houden om “'leuke dingen” voor onze inwoners te kunnen realiseren