VVD is klaar met achterkamertjespolitiek NEW

De VVD Wierden-Enter verbaast zich er over dat een maand na de verkiezingsuitslag nog niets in de openbaarheid behandeld is. Op dit moment vinden er gesprekken plaats waar de VVD, maar ook andere politieke partijen niet voor zijn uitgenodigd. Dit terwijl er vooraf met alle partijen is afgestemd dat er een zorgvuldig onderzoek (informatieronde) zou komen naar de overeenkomsten van de politieke programma’s. Deze stap is overgeslagen en er is vrijwel direct overgegaan tot gesprek met 1 partij.

PERSBERICHT

 

VVD is klaar met achterkamertjespolitiek NEW

 

De VVD Wierden-Enter verbaast zich er over dat een maand na de verkiezingsuitslag nog niets in de openbaarheid behandeld is. Op dit moment vinden er gesprekken plaats waar de VVD, maar ook andere politieke partijen niet voor zijn uitgenodigd. Dit terwijl er vooraf met alle partijen is afgestemd dat er een zorgvuldig onderzoek (informatieronde) zou komen naar de overeenkomsten van de politieke programma’s. Deze stap is overgeslagen en er is vrijwel direct overgegaan tot gesprek met 1 partij. 

 Er zijn bij de eerste gesprekken met alle politieke partijen suggesties gedaan om eerst met elke politieke partij apart om tafel te gaan om echt te kijken wat de beste aansluitende partijen te zijn. We hebben voorgesteld om een raadsbreed akkoord op te stellen zodat we als gehele raad ons kunnen vinden in een nieuwe koers voor Wierden. Wij willen graag vernieuwen. 

 We hebben meermalen aangedrongen op een zorgvuldige afweging om te komen tot een nieuw gemeentebestuur, maar dit is door NEW geweigerd. Blijkbaar is dit de bestuurlijke vernieuwing welke NEW nastreeft. 

 De VVD neemt afstand van deze handelswijze en vindt de advisering hierover door de informateur eenzijdig. De VVD zet grote vraagtekens bij het feit dat de informateur wel naar buiten treed met informatie, maar dat de tussen de politieke partijen zelf geen contact is.

 De VVD staat voor een open en transparant proces, daar is hier helaas geen sprake van. Wij roepen de overige partijen en inwoners dan ook op om afstand te nemen van deze gang van zaken.