Motie van Afkeuring

MOTIE VAN AFKEURING Behorende bij voorstel 9 op de agenda van de raad van dinsdag 6 november 2018 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WIERDEN INVERGADERING BIJEEN OP DINSDAG 6 NOVEMBER 2018 VAN MENING DAT: • Er tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2018 een beslissing moest worden genomen voor een krediet voor aankoop van de Esrand • Deze locatie niet eerder in beeld is geweest bij eerdere onderzoeken naar geschikte bouwlocaties • Er sprake was van onvoldoende beantwoording van de vragen die mondeling en schriftelijk zijn gesteld OVERWEGENDE DAT: • de Passie recht heeft op permanente huisvesting • de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wierden op 9 december 2014 vastgesteld is door de raad • niet de gehele oppervlakte voor de huisvesting van de Passie nodig is • realisatie van de Passie afhankelijk is van de hiervoor ter beschikking staande Rijksmiddelen

MOTIE VAN AFKEURING

 

Behorende bij voorstel 9 op de agenda van de raad van dinsdag 6 november 2018

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WIERDEN INVERGADERING BIJEEN OP DINSDAG 6 NOVEMBER 2018

                 VAN MENING DAT:

     Er tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2018 een beslissing moest worden genomen voor een krediet voor aankoop van de Esrand

    Deze locatie niet eerder in beeld is geweest bij eerdere onderzoeken naar geschikte bouwlocaties

    Er sprake was van onvoldoende beantwoording van de vragen die mondeling en schriftelijk zijn gesteld

 

OVERWEGENDE DAT:

    de Passie recht heeft op permanente huisvesting

    de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wierden op 9 december 2014 vastgesteld is door de raad

    niet de gehele oppervlakte voor de huisvesting van de Passie nodig is

    realisatie van de Passie afhankelijk is van de hiervoor  ter beschikking staande Rijksmiddelen

 

                CONSTATERENDE DAT:

 

    Niet aannemelijk is gemaakt waarom er haast geboden was bij de aankoop van de betreffende percelen

    De wethouder heeft aangegeven  dat  het verschil tussen aankoopprijs van verkoper €  1.150.000 en aankoopprijs van gemeente € 1.877.000,-- erg groot is, en dit verschil niet had verwacht, ondanks dat hier duidelijk en herhaaldelijk op gewezen is in zowel info ronde als raadsvergadering

    De te verrekenen rente ad. € 68.250,00 een grote structurele  druk geeft op de begroting van de Gemeente Wierden, voor  minimaal 40 jaar

    De wethouder ongeloofwaardig is als deze in een raadsvergadering aangeeft dat een bedrag acceptabel is en daar enkele weken later via de media iets anders over zegt.

    De snelheid waarmee de nieuwe locatie bekend is geworden en door het college als enige optie is gepresenteerd geen recht doet aan de eerdere uitgebreide onderzoeken naar nieuwe locaties voor de Passie.

    Er geen overleg met de Provincie is geweest  door de verantwoordelijk wethouder om op de huidige locatie  voor definitieve huisvesting te gaan

    Ontwikkelings- en  rendement en rentekosten opgevoerd worden om de koopsom acceptabel te laten lijken

    de raad belang heeft bij en recht heeft op tijdige, juiste en volledige informatieverschaffing

 

Spreekt zijn afkeur uit over de gang van zaken in het dossier “Esrand”  en  over de rol die de portefeuillehouder daarin heeft.

 

 En gaat over tot de orde van de dag

Fractie VVD Wierden-Enter

Rita Ekkelenkamp