Com motie

Een hoop com-motie! Op dinsdag 6 november is de Begroting van de gemeente Wierden besproken. De VVD heeft tegen deze Begroting gestemd, en daarnaast een motie van afkeuring ingediend richting college en specifiek naar de verantwoordelijke wethouder. Van meerdere inwoners van de gemeente Wierden kwam de vraag waarom, waarvoor? Hopelijk kan ik u in een kort artikel uitleggen waarom wij dit hebben gedaan. Het begon op 12 juni jl. toen aan de fractievoorzitters van alle partijen medegedeeld werd dat het college gronden op de “Esrand” in Wierden had gekocht. Alleen de gemeenteraad moest nog instemmen met een krediet hiervoor. Er was definitief besloten dat er geen hotel zou komen. De gronden stonden op dat moment nog op naam van degene die er een hotel wilde ontwikkelen.

© Rita Ekkelenkamp

Een hoop com-motie!

Op dinsdag 6 november is de Begroting van de gemeente Wierden besproken.

De VVD heeft tegen deze Begroting gestemd, en daarnaast een motie van afkeuring ingediend richting college en specifiek naar de verantwoordelijke wethouder.

Van meerdere inwoners van de gemeente Wierden kwam de vraag waarom, waarvoor?

Hopelijk kan ik u in een kort artikel uitleggen waarom wij dit hebben gedaan.

Het begon op 12 juni jl. toen aan de fractievoorzitters van alle partijen medegedeeld werd dat het college gronden op de “Esrand” in Wierden had gekocht. Alleen de gemeenteraad moest nog instemmen met een krediet hiervoor. Er was definitief besloten dat er geen hotel zou komen.

De gronden stonden op dat moment nog op naam van degene die er een hotel wilde ontwikkelen.

Waarom deze gronden op de Esrand! De gemeente Wierden moet de school de Passie van een permanente bouwlocatie voorzien. De Passie is op dit moment gehuisvest op het Zuidbroek.

Door de jaren heen zijn er al meerdere plekken onderzocht voor eventuele vestiging van deze school, maar nog steeds was er geen “goede “plek voorhanden.

En als een konijn uit de hoge hoed kwam deze locatie voorbij!

Omdat er grote sommen geld mee gemoeid zijn en er een forse wijziging was t.o.v. eerdere plannen voor de Passie en een stuk grond een andere bestemming moest krijgen waren we nogal verrast. Daarnaast waren er over twee aspecten waar de raad over dient te besluiten door het college al stappen ondernomen. Dat kan niet zonder meer. De gemeenteraad stelt budgettaire kaders en gaat over de bestemmingsplannen.

In een tijdbestek van 1 maand moest alles worden geregeld.

Op 15 juni kwam dit dossier voorbij in de commissie grondgebied, hier heeft de VVD zeer kritische vragen gesteld.

Op 10 juli stond het op de agenda voor de raad. Er werd een krediet gevraagd van € 2.275,000,-- euro (inclusief BTW). Voor ongeveer 3 HA grond.

De grond was getaxeerd op maatschappelijk vastgoed waarde en zou dus een acceptabele prijs hebben van € 81,-- per vierkante meter. Er ligt nog geen maatschappelijk functie op deze gronden en dus zijn de gronden volgens de VVD veel te hoog getaxeerd.

Herhaaldelijk, zowel in de informatie ronde als in de raad hebben wij diverse keren gevraagd van, waarom deze haast en waarom niet een betere degelijke onderbouwing met alle voor en nadelen op een rij.

Het antwoord vanuit het college bleef steken op, dat er haast was met de aankoop omdat er anders misschien andere geïnteresseerden zouden zijn!

Andere kapers op de kust bleek achteraf niet te kloppen, maar wel de verkoopconstructie die hier achter zat leverde de haast van de aankoop op.

Wij hebben in de raadsvergadering van 10 juli daar diverse keren aan gerefereerd. Maar helaas vingen we bot bij de coalitie partijen.

Deze 2 partijen en de Christen Unie hebben voor het krediet gestemd. Met als uiteindelijk resultaat dat het verschil tussen de verkoopprijs en aankoopprijs van de gemeente wel een erg groot “gat”zat, volgens de VVD. Want over de aankoopprijs is niet onderhandelt, de gemeente kon alleen een bod uitbrengen!

De rente lasten van dit krediet zullen ons minimaal 40 jaar blijven achtervolgen. ( € 68.250,-- op jaarbasis.) We hebben eerst nog verdiepende vragen gesteld, maar zeer magere antwoorden gekregen van het college.,

Daarom heeft de VVD gemeend om hiervoor een motie van afkeuring in te moeten dienen om duidelijk aan te geven dat wij het niet eens waren met de manier waarop deze koop tot stand is gekomen. Het geld wat hiervoor opgehoest moet worden is geld van de inwoners van de gemeente Wierden. Volgens de VVD had er beter onderhandeld moeten worden om het verschil tussen aan/verkoop dichter bij elkaar te brengen. En daarnaast had de optie, waar nu de Passie gevestigd is beter moeten worden onderzocht voor eventuele permanente huisvesting.

Dat raadsleden niet blij waren met deze motie is te begrijpen, maar doordat het college niet voldoende transparant is geweest , hebben ze het zelf enigszins in de hand gewerkt.

Rita Ekkelenkamp

Fractievoorzitter

VVD Wierden-Enter.